Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Zagrebački boksački centar

  •  Uporabljivo
  • Zaštićeno kulturno dobro
  • Datum pregleda:
    22.05.2020.
  • Adresa Avenija Dubrovnik 15/18
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1968
  • m2 GBP 2.334,00
  • Katnost P+1

Opis štete

Puknuća na spoju noseći greda sa zidovima dvorane te prokišnjavanje krovišta.

Opaska

Sanacija objekta izvršena.