Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Atletska dvorana Zagreb

  •  Uporabljivo
  • Zaštićeno kulturno dobro
  • Datum pregleda:
    02.06.2020.
  • Adresa Avenija Dubrovnik 15/1
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1968
  • m2 GBP 5.538,00
  • Katnost P

Opis štete

Pukotina na spoju zidova i nosivih greda.

Opaska

Sanacija objekta izvršena.