Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Sportska dvorana "Sutinska Vrela"

  •  Uporabljivo
  • Datum pregleda:
    30.04.2020.
  • Adresa Podsusedski Trg 14b
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1987
  • m2 GBP 8.429,32
  • Katnost Po+P+1

Opis štete

Otpala nekolicina stropnih ploča u velikoj dvorani

Opaska

Radovi u tijeku.