Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Klizalište Velesajam

  •  Uporabljivo
  • Zaštićeno kulturno dobro
  • Datum pregleda:
    02.06.2020.
  • Adresa Avenija Dubrovnik 15/36
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1968
  • m2 GBP 26.102,68
  • Katnost P+1

Opis štete

Pukotine na fasadi objekta

Opaska

Sanacija objekta izvršena.