Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Sportska dvorana "Trešnjevka"

  •  Uporabljivo
  • Datum pregleda:
    03.06.2020.
  • Adresa Veprinačka ulica 16
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1987
  • m2 GBP 12.744,37
  • Katnost Po+P+1

Opis štete

Puknuća na unutarnjim zidovima dvorane (na hodnicima i uredima), na fasadi i prilaznom mostu objekta. U dijelu hodnika gdje se nalazi stakleni svjetlarnik došlo je do puknuća stakala.

Opaska

U pripremi natječajna dokumentacija za sanaciju objekta (sanaciju će provest ustanova Upravljanje sportskim objektima).