Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Školska sportska dvorana "Peščenica"

  •  Uporabljivo
  • Datum pregleda:
    12.06.2020.
  • Adresa Ulica grada Gospića 1
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1987
  • m2 GBP 13.641,70
  • Katnost Po+P+1

Opis štete

Pukotine na keramičkim pločicama u nekoliko svlačionica te pukotine na spoju zidova i stropa. U kotlovnici pukotina na stropu te pukotine na spoju zida i stubišta

Opaska

Sanacija objekta izvršena.