Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Dom sportova Zagreb

  •  Privremeno neuporabljivo
  • Datum pregleda:
    24.04.2020.
  • Adresa Trg Krešimira Ćosića 11
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1971
  • m2 GBP 38.189,84
  • Katnost Po+P+3

Opis štete

Oštećenja na zidovima i konstrukciji te odvajanje stropnih ploča Dvorane 1. Ostale dvorane su u funkcionalnom stanju i u korištenju za sport i rekreaciju.

Opaska

Statički nadzor izvršen. Izrađeno Izvješće o sigurnosti zgrade Dom sportova Zagreb za korištenje glede mehaničke otpornosti i stabilnosti nosivih konstrukcija nakon potresa (travanj 2020) .