Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Košarkaški centar "Dražen Petrović"

  •  Uporabljivo
  • Datum pregleda:
    01.06.2020.
  • Adresa Savska cesta 30
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1987
  • m2 GBP 7.084,19
  • Katnost Po+P+2

Opis štete

Otpadanje žbuke i pločica te oštećenja na diletacijskim spojevima

Opaska

Radovi u tijeku.