Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Veslački dom "Croatia"

  •  Uporabljivo
  • Adresa Trnjanska cesta 117
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1934
  • m2 GBP 969,30

Opis štete

Puknuća zidova na dva mjesta u ženskoj svlačionici te je oštećen vanjski dimnjak

Opaska

Sanacija objekta izvršena.