Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Taekwondo centar Dubrava

  •  Uporabljivo
  • Datum pregleda:
    18.04.2020.
  • Adresa Koledinečka ulica 3A
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1976
  • m2 GBP 831,62

Opis štete

Oštećenja vanjskih zidova, krova i zidova iznad svlačionica

Opaska

Sanacija objekta izvršena.