Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Streljana "Maksimir"

  •  Uporabljivo
  • Datum pregleda:
    01.05.2020.
  • Adresa Oboj 2
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1951
  • m2 GBP 634,55

Opis štete

Oštećeni zidovi

Opaska

Sanacija objekta izvršena.