Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Streljana "Ban Keglević"

  •  Uporabljivo
  • Datum pregleda:
    20.04.2020.
  • Adresa Bleiweisova ulica 28
  • Naselje Zagreb
  • m2 GBP 414,39

Opis štete

Puknuća zidova i pločica, oštećeni prozori

Opaska

Sanacija objekta izvršena.