Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Sportsko-rekreacijski centar "Špansko" - nogomet

  •  Uporabljivo
  • Adresa Ulica Slavka Batušića 1
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 2002
  • m2 GBP 333,16

Opis štete

Puknuća zidova

Opaska

Sanaciju objekta provodi NK Špansko