Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Sportsko-rekreacijski centar "Staro Trnje"

  •  Uporabljivo s preporukom
  • Datum pregleda:
    22.04.2020.
  • Adresa Ulica Josipa Andreisa 17
  • Naselje Zagreb
  • m2 GBP 142,46

Opis štete

Puknuće zida i žbuke

Opaska

Sklopljen ugovor za sanaciju.