Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Sportska dvorana Utrina

  •  Uporabljivo
  • Adresa Kombolova ulica 4
  • Naselje Zagreb
  • m2 GBP 285,35

Opis štete

Oštećenje zidova i krovišta

Opaska

Radovi u tijeku.