Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Nogometno igralište "Kustošija"

  •  Uporabljivo
  • Datum pregleda:
    17.04.2020.
  • Adresa Sokolska ulica 47A
  • Naselje Zagreb
  • m2 GBP 626,37

Opis štete

Oštećenje stropa u popratnim prostorijama objekta te oštećenje elektroinstalacija

Opaska

Sanacija objekta izvršena.