Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Nogometno igralište "Kašina"

  •  Uporabljivo
  • Datum pregleda:
    14.04.2020.
  • Adresa Cesta Ivana Mažuranića 43
  • Naselje Kašina
  • Godina gradnje 1946
  • m2 GBP 200,00

Opis štete

Puknuća zidova i žbuke

Opaska

Sanacija objekta izvršena.