Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Nogometno igralište "Čulinec"

  •  Uporabljivo
  • Adresa Ulica palma 38
  • Naselje Zagreb
  • m2 GBP 311,70

Opis štete

Primjećeno je napuknuće zidova u svlačionici te dijela vanjske fasade

Opaska

Sanacija objekta izvršena.