Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Kuglana "Grmoščica"

  •  Uporabljivo
  • Datum pregleda:
    12.05.2020.
  • Adresa Ilica 298
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1963
  • m2 GBP 1.254,70

Opis štete

Pukotina na prednjem ulaznom dijelu zgrade i u garderobama

Opaska

Sanacija objekta izvršena.