Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Kajakaški dom "Zagreb"

  •  Uporabljivo
  • Datum pregleda:
    26.05.2020.
  • Adresa Savska cesta 193
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1932
  • m2 GBP 759,88

Opis štete

Puknuća zidova na jugozapadnom pročelju objekta

Opaska

Sanacija objekta izvršena.