Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Gradski stadion "Maksimir"

  •  Uporabljivo s preporukom
  • Adresa Maksimirska cesta 128
  • Naselje Zagreb
  • m2 GBP 50.814,16

Opis štete

Oštećenje Istočne tribine, puknuća betonskih stupova. Manja oštećenja Sjeverne i Zapadne tribine.

Opaska

Izrađeno Izvješće o sigurnosti Stadiona Maksimir u Zagrebu za korištenje glede mehaničke otpornosti i stabilnosti nosivih konstrukcija nakon potresa (tribina Istok nije u upotrebi). Završena sanacija nosive konstrukcije Južne tribine.