Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Gimnastički dom "Hrvatski sokol"

  •  Uporabljivo
  • Zaštićeno kulturno dobro
  • Datum pregleda:
    09.04.2020.
  • Adresa Trg Republike Hrvatske 6
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1883
  • m2 GBP 2.152,55

Opis štete

Oštećene prateće prostorije, napuknuća na unutarnjim zidovima te u dvorani.

Opaska

Sanacija objekta izvršena.