Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Dvorana "Palmotićeva"

  •  Privremeno neuporabljivo
  • Zaštićeno kulturno dobro
  • Datum pregleda:
    31.03.2020.
  • Adresa Palmotićeva ulica 22
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1900
  • m2 GBP 957,40

Opis štete

Puknuća i urušavanja zidova i krovišta

Opaska

Izrađen elaborat o stanju objekta, u tijeku izrada projekta sanacije.