Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Dvorana "Medveščak"

  •  Uporabljivo
  • Datum pregleda:
    27.04.2020.
  • Adresa Ulica Škendera Fabkovića l
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1943
  • m2 GBP 480,31

Opis štete

Oštećenja zidova objekta, pukotine u sanitarnim prostorijama te oštećenje zidova u dvorani

Opaska

Sanacija objekta izvršena.