Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Palača Magdalenić-Drašković-Jelačić ( Pod upravom Muzeja grada Zagreba)

  •  Neuporabljivo
  • Zaštićeno kulturno dobro
  • Datum pregleda:
    24.04.2020.
  • Adresa Demetrova ulica 7
  • Naselje Zagreb
  • m2 GBP 2.000,00
  • Katnost P+1

Opis štete

Velik broj pukotina na eksterijeru i interijeru. Pukotine na spojevima zidova i stropova. Velik broj pukotina na svodovima i u stropu