Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Dvorana "Lokomotiva"

  •  Uporabljivo
  • Datum pregleda:
    16.04.2020.
  • Adresa Ulica Đure Crnatka 18
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1946
  • m2 GBP 469,92

Opis štete

Puknuća zidova

Opaska

Sanacija objekta izvršena.