Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Dvorana "Lika"

  •  Uporabljivo
  • Datum pregleda:
    17.04.2020.
  • Adresa Trg žrtava fašizma 3
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1942
  • m2 GBP 308,77

Opis štete

Puknuća zidova i žbuke

Opaska

Sanacija objekta izvršena.