Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Dom sportskih ribolovaca

  •  Uporabljivo
  • Datum pregleda:
    04.06.2020.
  • Adresa Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića 11
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1960
  • m2 GBP 175,38

Opis štete

Puknuća zidova

Opaska

Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.