Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Centar za rehabilitaciju Silver

  •  Uporabljivo
  • Datum pregleda:
    25.05.2020.
  • Adresa Štefanovec 34
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 2008
  • m2 GBP 1.407,00
  • Katnost P

Opis štete

Pukotine, otpale pločice na fasadi. Potrebni manji zidarski, keramičarski i soboslikarski popravci.