Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Dom za starije osobe Park - dislocirani objekt

  •  Uporabljivo
  • Datum pregleda:
    15.06.2020.
  • Adresa Lašćinska cesta 98a
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 2017
  • m2 GBP 8.070,00
  • Katnost P+3

Opis štete

Oštećeno dizalo, pukotine, potrebni manji zidarski i soboslikarski popravci