Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Dom za starije osobe Sveti Josip

  •  Uporabljivo
  • Datum pregleda:
    21.05.2020.
  • Adresa Dunjevac 17
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1989
  • m2 GBP 11.526,00
  • Katnost 2Su+P+1+Pk Po+P+4

Opis štete

Pukotine, potrebni manji soboslikarski popravci