Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

MO ''Vugrovec Donji''

  •  Privremeno neuporabljivo
  • Datum pregleda:
    01.04.2020.
  • Adresa Ulica Augusta Šenoe 51
  • Naselje Vugrovec
  • m2 GBP 442,90

Opis štete

unutarnji nosivi zidovi vidljivo oštećeni, žbukani stropovi od trstike dosta oštećeni