Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

MO "Popovec"

  •  Uporabljivo s preporukom
  • Datum pregleda:
    01.04.2020.
  • Adresa Trg Josipa Jurja Strossmayera 1
  • Naselje Popovec
  • m2 GBP 335,19

Opis štete

napuknut obostrano pregradni zid sanitarija, sitnije pukotine