Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

MO ''Moravče''

  •  Uporabljivo s preporukom
  • Datum pregleda:
    01.04.2020.
  • Adresa Prigorska ulica 80
  • Naselje Moravče
  • m2 GBP 328,20

Opis štete

napukla i otpala žbuka, sitnije pukotine