Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba

  •  Uporabljivo s preporukom
  • Datum pregleda:
    17.04.2020.
  • Adresa Maksimirska 286

Opaska

Ispostava Dubrava