Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Nastavni zavod za javno zdravstvo

  •  Uporabljivo s preporukom
  • Zaštićeno kulturno dobro
  • Datum pregleda:
    17.04.2020.
  • Adresa Mirogojska c. 11