Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG

  •  Uporabljivo s preporukom
  • Zaštićeno kulturno dobro
  • Datum pregleda:
    17.04.2020.
  • Adresa Ljudevita Posavskog 10