Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Poliklinika za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju

  •  Uporabljivo s preporukom
  • Datum pregleda:
    17.04.2020.
  • Adresa Av. V. Holjevca 22