Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba

  •  Uporabljivo s preporukom
  • Zaštićeno kulturno dobro
  • Datum pregleda:
    17.04.2020.
  • Adresa Đorđićeva 26