Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Stomatološka poliklinika Zagreb

  •  Privremeno neuporabljivo
  • Zaštićeno kulturno dobro
  • Datum pregleda:
    17.04.2020.
  • Adresa Perkovćeva 3