Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Klinika za psihijatriju Vrapče

  •  Uporabljivo s preporukom
  • Datum pregleda:
    17.04.2020.
  • Adresa Bolnička cesta 32

Opaska

Zavod za afektivne poremećaje, Zavod za psihotične poremećaje-ženski, laboratorij, EEG, škola za medicinske sestre