Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Klinička bolnica Sv. Duh

  •  Uporabljivo s preporukom
  • Datum pregleda:
    17.04.2020.
  • Adresa Sveti Duh 64