Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Klinika za psihijatriju Vrapče

  •  Privremeno neuporabljivo
  • Datum pregleda:
    17.04.2020.
  • Adresa Bolnička cesta 32

Opaska

Upravna zgrada