Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Dom zdravlja Zagreb - Centar

  •  Uporabljivo
  • Datum pregleda:
    17.04.2020.
  • Adresa Trg Petra Krešimira IV 6

Opaska

ZS Trg Petra Krešimira