Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Dom zdravlja Zagreb - Centar

  •  Uporabljivo s preporukom
  • Datum pregleda:
    17.04.2020.
  • Adresa Šestinska cesta 1

Opaska

ZS Šestine