Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Dom zdravlja Zagreb - Centar

  •  Privremeno neuporabljivo
  • Datum pregleda:
    17.04.2020.
  • Adresa Palmotićeva 32 a

Opaska

ZS Palmotićeva