Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Dom zdravlja Zagreb - Centar

  •  Neuporabljivo
  • Zaštićeno kulturno dobro
  • Datum pregleda:
    17.04.2020.
  • Adresa Kamenita 15

Opaska

Lokacija iseljena 2017. popucali zidovi, oštećen krov i dimnjak. Prijavljeno u aplikaciju za sanaciju dimnjaka koji se urušio.