Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Dom zdravlja Zagreb - Istok

  •  Uporabljivo
  • Datum pregleda:
    17.04.2020.
  • Adresa Ladislava Šabana 18-22

Opaska

Z.S. N. Jelkovec