Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Dom zdravlja Zagreb - Istok

  •  Uporabljivo
  • Datum pregleda:
    17.04.2020.
  • Adresa Ožegovićeva 5
  • m2 GBP 0,00

Opaska

ZS Ožegovićeva 5