Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Dom zdravlja Zagreb - Istok

  •  Uporabljivo s preporukom
  • Datum pregleda:
    17.04.2020.
  • Adresa J. Gotovca 19

Opaska

ZS Luka II